Drs. Maria de Lange

GZ-psycholoog (BIG) - Orthopedagogisch generalist - traumapsycholoog - NVO geregistreerd

Ik kan helaas geen nieuwe clienten meer aannemen.

Wie is Maria

Maria de Lange biedt individuele begeleiding bij onder andere arbeidsgerelateerde problematiek. Met als doel het verminderen van klachten en het terugdringen van arbeidsverzuim, het weer opnemen van werkzaamheden en het behoud van (geschikt) werk. Daarnaast heeft zij, sinds 1988, als eerstelijnspsycholoog een eigen praktijk en was zij tot 2003 verbonden aan het AMC als wetenschappelijk onderzoeker.

Maria de Lange werkt met  behandeltechnieken gebaseerd op onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en systeemtherapie. Zij werkt met EMDR en is traumapsycholoog.

Mensen melden zich aan bij Maria de Lange met:

  • Lichte problematiek, zoals vermoeidheid, spanningsklachten, overspannenheid, burn-out en SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.
  • De tijd lijkt nu rijp om meer aandacht te schenken aan aandoeningen op het psychiatrische middengebied in relatie tot werk, zoals depressie en angststoornissen. Mensen die de weg naar zichzelf zijn kwijtgeraakt.
  • Het is, bij beide groepen, belangrijk dat de zorg, wat werk betreft, zo direct mogelijk aansluit bij de werksituatie, en wordt uitgevoerd in nauw contact met het werk, om te voorkomen dat professionals de aandachtspunten bepalen zonder een beeld te hebben van de knelpunten.
  • Maatwerk staat centraal in het werken aan herstel, leren van vaardigheden en aangeboden therapie.
  • Daarnaast is er in stijgende mate aandacht voor de oudere werknemer.In toenemende mate zijn werkproblemen gerelateerd aan privé spanningen zoals scheiding, financiële zorgen, de angst voor baanverlies, rouw of mantelzorg.

Werkwijze

Om gezondheid goed te kunnen begrijpen en klachten goed te kunnen behandelen dienen we de achtergronden goed te kennen. Na de intake wordt er gericht aandacht besteed aan de uitvoering van het behandelplan.Bedrijfs- en huisartsen hebben samen met psychologen elkaar gevonden. Herstellen is een actief proces waarin iemand ondersteund kan worden en eigen verantwoordelijkheid centraal staat. Maria de Lange werkt met  behandeltechnieken gebaseerd op onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en systeemtherapie.

Doelstelling van de begeleiding is mensen enerzijds inzicht te bieden in het ontstaan van hun probleem en anderzijds hun coping gedrag te vergroten waardoor ze hun vrijheid herwinnen en beschikbaar zijn voor arbeid en sociale omgeving. Preventie en het verbeteren van onderlinge communicatie in een (werk)relatie zijn onderdeel van de resultaatgerichte behandeling.

Bovenstaande ingrediënten gecombineerd met actief luisteren, tot de kern komen van waaruit de oplossing zichtbaar wordt en werken vanuit rust, integriteit en betrokkenheid vormen mijn manier van werken.

Contact


Ik kan helaas geen nieuwe cliënten meer aannemen.


Praktijk Maria de Lange hanteert de NZA tarieven. U dient zelf na te kijken of de praktijk een contract heeft met uw verzekering en hoeveel uw verzekering wel of niet vergoed per behandeling.

  • U dient voor de 1e behandelingsafspraak een recente verwijsbrief van u huisarts toe te sturen naar: mariadelange@home.nl U/de client blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de huisartsverwijzing, deze is maximaal 365 dagen geldig, indien noodzakelijk kan er daarna verlenging aangevraagd worden.


  • Na de ontvangst van de huisarts door verwijzingsbrief, krijgt u een intake formulier toegestuurd met het verzoek deze terug te zenden naar mariadelange@home.nl

Magnolialaan 43
7711 LX NIEUWLEUSEN
06 – 111 270 65